Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd. Slechts op zeer verren afstand kon ik 't dier volgen. Op eenmaal hoorde ik een geblaf als van een geheelen koppel honden, doch zoo zwak en stil, dat ik niet wist wat ik er van denken moest. Toen ik naderbij kwam, zag ik het groote wonder.

Het vrouwtje van den haas en mijn hond hadden beiden de familie vermeerderd, en wel de eene met evenveel jonge hazen als de andere met jonge honden. Instinktmatig hadden de eersten de vlucht genomen, maar de jeugdige hazewindjes hadden ze niet alleen gejaagd, maar ook gevangen. Daardoor kwam ik aan 't einde der jacht op eens aan zes hazen en zes honden, terwijl ik toch slechts met één enkelen hond begonnen was.

Sluiten