Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hypotheek. — I bij p. 112 (no. 49 D); II p. 335 (no. 43) Hypotheekbewaarder. Rechterlijk bevel —. — lp. 672—675

Immuniteit van jurisdiktie naar volkenrecht.—lp. 737—757 „ „ „ Afstand. — lp. 743-745

n „ „ Bemanning schepen.—Ip.753 — 755

Incident in burgerlijk proces. — lp. 135—137, 195—248

„ in strafproces. - I p. 249—276 Incidenteel geschilpunt. — lp. 124—137, 153 (no. 3) v „ Zie Incident

„ vonnis. Zie Hooger beroep

Incidenteele vordering. Zie Competentie, Hooger beroep Incompetentie. Zie Competentie

Incompetentie en niet-ontvankelijkheid. — lp.32—75, 231, 242—245

Ingezetenschap gemeente. —I p. 204—205; II p. 120—125 Inkrim ping van competentie en van jurisdiktie. Zie Competentie Inlichtingen. Zie Adviezen In schuld. — II p. 346 (no. 4)

Instructienorm. — I bij p. 457, p. 468 Interessen. —II p. 252—254, 346 (no. 3), bij p. 364 (no. 20 A), p. 368 (no. 25)

Interlocutoir vonnis. — lp. 127—131, 133, 140 (no. 17) Interventie. — lp. 144—145 (no. 27), p. 146—147 (no. 30) Invaliditeitswet. — I bij p. 591 reg. 12 v. o.; II bij p. 92 (no. 41), bij p. 412 (no. 12 A) n Zie Verzekeringsplicht

Invorderingswet 1845 Stbl. 22. — lp. 65, bij p. 556 (no. 20 C), p. 667

Jaagpaden. — I p. 553

Jurisdiktie. — I bij p. 144 no. 26 i. f., p. 721—736; II p. 8 (no. 2)

in strafzaken en volkenrecht. — lp. 731—736

Sluiten