Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF EN ZIJN AFNEMERS

Is het juist, dat op de leveringen aan de gemeente winst wordt behaald?

Vóór een vergoeding als door derden is te betalen, dus die de winstmogelijkheid in zich houdt, is het volgende aan te voeren.

De scheiding tusschen het bedrijf en de overige deelen der gemeentehuishouding wordt aldus zuiver in acht genomen. De resultaten van het bedrijfsbeheer worden niet door een afwijkende behandeling van de gemeente en haar onderdeelen als afneemsters onjuist beïnvloed. Voor zoover leveringen van een bedrijf aan een ander onderdeel der gemeente door dit aan derden worden doorberekend — als voorbeelden zijn te noemen: waterlevering in gemeentewoningen en leveringen van het eene bedrijf aan het andere — geschiedt de levering in wezen aan derden. Derhalve bestaat geen reden haar anders te behandelen dan een rechtstreeksche levering aan derden. Te wijzen is ook op de onbillijkheid, die het gevolg kan zijn van levering tegen kostprijs aan de gemeente voor haar openbare scholen, terwijl het bedrijf aan de bijzondere scholen een ander, hooger tarief in rekening brengt.

Doch ook afwijkende regelingen zijn soms te verdedigen. Aan bedrijven, door particuliere ondernemers krachtens concessie geexploiteerd, zijn vaak leveringsverplichtingen ten behoeve van de gemeente opgelegd, waartegenover geen of geen normale vergoeding staat. Te denken is aan de levering van water bij brand en aan de voorziening in de straatverlichting. Met deze voorbeelden voor oogen acht ik het niet bepaald verwerpelijk, dat een gemeente van haar eigen bedrijf een soortgelijke bijzondere behandeling verlangt voor de leveringen voor openbare doeleinden.

Levering tegen kostprijs heeft nog een psychologisch voordeel. De gemeente, een zeer belangrijke afneemster van het bedrijf, vermijdt aldus te haren eigen laste de bedrijfswinst, dien steen des aanstoots voor het groote publiek, op te voeren. Van direct financieel belang zou dit worden, indien een ten behoeve van het Rijk te heffen winstbelasting deze winsten zou treffen, zonder een aftrek voor het op de leveringen aan de gemeente zelf behaalde voordeel toe te laten.

In het algemeen kan worden aangenomen, dat in de gepubli-

Sluiten