Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun erkentelijkheid voor de genade behoorden te toonen, stelden voor ook bij deze gelegenheid de armen in hun vreugde te doen deelen. Jonah Cricket ging weer uit, al dagen te voren, om ze te zoeken. En nadat hij het aantal, op zijn lijst geschreven, reeds had uitgenoodigd, werd zijn gemoed weer tot teederheid geroerd bij het aanschouwen van de velen die hem volgden met hun smeekingen. Hij gaf weer aan zijn zwakheid toe en hij noemde hun de namen van de herbergen waar zij zich te begeven hadden voor het feestmaal te zijnen koste, hun toefluisterend het geheim te houden. Maar de kans op een feest met goede spijs blijft onder de hongerigen geen geheim, het schijnt of hun verborgenste verlangen het reeds in de verte ontdekt. Onverwacht kwam Cricket armen tegen wanneer hij door de straten liep en, vermits hij eenmaal van het aantal was afgeweken, wist hij niet meer van hoeveelheid en liet hij den stroom van zijn lachende barmhartigheid onbelemmerd.

Een van de herbergen was gelegen in de nabijheid van Ye Oxhead en daar geviel het dat de arme gasten rumoerig en wanordelijk werden, mogelijk omdat de waard te sterk bier schonk, maar het kan ook zijn dat in de Oogstmaand de

Sluiten