Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 Maart.

Bewaar steeds d' onschuld van uw harte. En leent aan 't kwade nooit gehoor,

Dan geuren 's Levens Lentebloemen Voor u het lieve leven door.

11 Maart.

Ach, klaag niet hooploos, dierbaar kind,

Schoon Gij het liefste missen moet; Let op de bloemen om u heen —

Die rustig bloeien aan uw voet. Nog straalt voor u Gods zonneschijn,

En — eiken avond fluistert zacht, Bij starrenlicht en starrenpracht:

„Gezegend, wie Gods kindren zijn!"

12 Maart.

Lief kind! laat die IJdelheid varen !

't Geluk woont alleen in het hart; — Wie 't zoekt in vermaken der Weelde,

Oogst later slechts wroeging en smart.

Sluiten