Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 December.

Ik wensch U 't lieve leven lang, Een aardsche fee ter zij —

Maar ook een hemelschutsgodin Tot levensgids daarbij.

3 December.

Komt! milde handen

Strooit nu voeder, En 't muschje vindt zijn maal bereid — Want huisgenooten schénkt men gaarne De giften der barmhartigheid.

4 December.

Eens opent zich voor 't geestlijk oog, Ver boven wolk en Starrenboog, Een ander — beter Vaderhuis En daar, daar zijt Gij eeuwig thuis.

Sluiten