Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan deze allee is het hertenkamp en de jagerswoning.

Bij het Paleis aan de westzijde staan in den zomer aan de Oranjelaan tal van schoone oranjeboomen, waarbij er, naar men zegt, zelfs zijn van eeuwenoud.

Het gedeelte van het Park ten zuiden, dus links van de Koningsallée, wordt niet veel bezocht; toch heeft men ook daar wel aardige plekjes.

Wie in Apeldoorn komt, moet vooral niet verzuimen het Park te bezoeken, hetzij door bemiddeling van familie of kennissen Apeldoornsche ingezetenen, hetzij dan onder geleide van een tuinknecht. Niemand zal zich het bezoek beklagen. ')

*) Wie wat meer van het Park wil weten, kunnen we ten zeerste ter lezing aanbevelen: In Oranjes Lusthof. Wandelingen in het Koninklijk Park van het Loo door J. W. H. Cordes. (Uitgave: Firma T. D. H. Pull, Apeldoorn).

Mede bij uitgever dezes verkrijgbaar.

Sluiten