Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vember 1742, overleden te Amsterdam. Zij huwde in Juli 1770 met Mr. Petrus Gerbrandus Noordreek, Hoogheemraad van Amstelland, Advocaat van den Edelen Hove van Holland (zoon van Petrus Noordbeek, Predikant te Amsterdam en van

), geboren te Amsterdam (?) den i7en October 1747, overleden aldaar (?) den i4en November 1787.

2. Stephanus du Pont, geboren te Namen den i5en October 1745 en aldaar overleden den 25en Augustus 1748.

3. Anthony du Pont, die volgt IV.

4. Titia Maria du Pont, geboren te Maastricht den i3<:n Juni 1753, overleden te Delft den i7en September 1820. Zij huwde te 'sGravenhage den 6en Mei 1782 met Joost Moser, Luitenant-Kolonel der Artillerie en Inspecteur van de Hollandsche Magazijnen, geboren te Biegelen in het kanton Bern (Zwitserland) den 25en JUH 1747, overleden te Delft den 6en September 1803 en aldaar in de oude kerk begraven.

5. Willem du Pont, Luitenant-Generaal der Artillerie en Inspecteur-Generaal der Geschutgieterijen in dienst der Vereenigde Nederlanden, geboren te Maastricht den 9en Januari 1751, overleden te Lauzanne (Zwitserland) den 1820. Hij huwde met ele0n9ra Antoinette Grenier, geboren den 22en Juni 1767, overleden den 29en November 1794 (?)

6. Stephanus Heghman du Pont, geboren te Groningen den 280 Juni 1760 en aldaar overleden den 236" October 1760.

IV. Anthony du Pont, Kapitein der Artillerie, geboren te Deventer den 19e" Januari 1749, overleden te Dungen bij 's Hertogenbosch. Hij huwde den i7en September 1771 met Lucretia Cornelia Bols (dochter van Alexander Benjamin Bols, Luitenant-Kolonel der Artillerie, Kommandant van het fort St. Andries en van

), geboren op het fort St. Andries en overleden te Schiedam den 2Óen Januari 1822 en aldaar des avonds in de Groote Kerk begraven.

Uit hun huwelijk waren zeven kinderen.

1. Elisabeth du Pont, gehuwd met Simon Knappert. (Zie Genealogie).

2. Arnolda Antonia du Pont, gehuwd met Simon Cornelis Knappert. (Zie Genealogie).

3. Titia Maria du Pont, geboren te Maastricht den 27en October 1775, overleden te Nijmegen in Augustus 1784.

4. Anna du Pont, geboren te Maastricht den 25en Mei 1777, overleden te Schiedam den 23en Mei 1834. Zij huwde in 1811 met Jacob Dijkmans (zoon van

Sluiten