Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenover haar ernstig en streng zooals zij verdiende; en beknorde haar om het onrecht dat zij hare moeder had aangedaan; maar toen hij haar wegzond was het met de vertroostende belofte dat hij met mevrouw Rendell spreken, en zijn best doen zou deze tot vergeving te stemmen. — Hij kende Charles Rahden reeds jaren als een door en door flinke, eerlijke jongen; die zeker, wanneer hij Julie werkelijk liefhad, haar heel gelukkig maken kon. En al geloofde hij ook dat zij beiden nog veel te jong waren om zich nu reeds door een engagement binden, na al hetgeen er nu eenmaal was gebeurd, hoopte hij hoe zij zouden bewijzen in hun hun liefde, tegen een paar jaren geduld bestand te zullen zijn.

Maar Julie's wachten op een antwoord van haar moeder was vooreerst te vergeefs. — De aandoeningen door het lange onderhoud met Hélène gewekt waren veel te hevig voor de zwakke mevrouw Rendell, dan dat zij vooreerst in staat ware geweest met Julie te spreken. — Zij moest kalm en bedaard over de verschillende gevolgen nadenken, en zich rekenschap geven van alles wat zij haar kind in dit ernstig oogenblik had te zeggen! Op raad van Hélène bleef zij dus vooreerst boven

Sluiten