Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

masker, 39) luisteren, 40) omschrijving, 41) pluimstrijkers, 42) misdrijf, 43) misbruik, 44) misdruk, 45) misoffer, 46) vrijspraak, 47) naschreeuwen, 48) nastreven, 49) uitcijferen, 50) toeschreef, 51) heilzamer.

In vormen waar de sr cirkel tusschen 2 medeklinkers in ééne richting dient geschreven te worden, behoeft gij dien omhaal voor den r—hoek niet te maken; de plaatsing van den cirkel links of rechts, boven of onder, geeft voldoende aan dat de r er in zit: 52) ziek, 53) zieker, 54) plaagziek, 55) plaagzieker, 56) uitsteken, 57) uitstrekken, 58) geschreeuw, 59) besproeien, 60) bespan, 61) gaskroon.

Aan den 1 hoek wordt de cirkel s gehecht als volgt. 63) splijten, 04) zadel, 65) sabel, 66) zuivel, 67) sikkel; in het midden van een woord: 68) distel, 69) uitzijpélen, 7°) discipelen, 711 na-sukkelen, 72) eensklaps. — Maar 73) omsukkelen, is gemakkelijker en daarom beter dan 74).

De s cirkel na den n hoek wordt evenals de sr cirkel getrokken, door 'den n hoek tot den cirkel door te trekken: 7,5) dan, 76) dans, 77) blijkens, 78) kas, 80) kans, 81) gans, 82) rans, 83) bijkans, 84) trans, 85) trouwens niet 86), 87) degens, 881 luidens, 89) minstens, go) peins, 91) bevorens, 92) nopens, 93) jegens, 94) wensch.

De dubbele cirkel en kan hier ook zeer geschikt worden aangewend:

951 teenen, 96) deinen, 97) schenen, 98) -schans, 99) weenen, 100) wiens, 101) reinen, 102) rijen, 1031 dienen, 104) pannen, 105) pauwen.

De nen en ns cirkels mogen in het midden van een woord niet gebruikt worden: 106) schijnsel, niet 1071, 108) dons, 109) donziger, 110.) Transvaal, 111) openslaan, 112) danste, 1I3) wensch. 114) wemchte, grensde, glinsterde.

Alleen door een volledige vertrouwdheid met de regels en door oefening zult gij er. toe kunnen komen om op een gegeven oogenblik, wanneer gij een spreker te volgen hebt, snel

Sluiten