Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt bekend gemaakt, in welk hotel het reisgezelschap zijn intrek zal nemen enz. (zie blz. 4).

Na aankomst in het hotel: verzameling in de eetzaal aldaar, en appèl nominaal. Ieder deelnemer krijgt een volgnummer, dat hij verzocht wordt gedurende de reis zichtbaar te dragen, en ook op zijn bagagestukken aan te brengen. Benoeming van één of meer Leiders, tevens kashouders, aan wie men het veiligst doet zijn reisgeld, geheel of gedeeltelijk, tegen quitantie afted ragen. Men neme zich op reis in acht voor zakkenrollers (pickpockets) en andere oplichters, late zich liefst met onbekenden niet in, en richte zich, zoo noodig, bij voorkeur tot een politieagent, kenbaar aan het uniform met den helm. In geval van verdwalen (dat men voorkomt, door den Leider trouw te volgen) vrage men: „Where is the hotel . . . please?" (spr. uit: Weer is de hotel . . . plies?), waarvan naam en adres vóóraf in dezen „Gids" behoort te worden aangeteekend (zie blz. 3). Voetgangers houden rechts, rijtuigen links. Goed uitkijken bij het oversteken van de drukke straten, is de boodschap!

Zondag, 7 Augustus.

(Bezoek aan Londen).

Bezoeken aan eenige bezienswaardigheden van de reuzenstad, die (1901) 6.581.372 inwoners (dus meer dan heel Nederland) in 900.000 woningen telde, doch voor de verbruiks- (althans voor de Rochdale-) coöperatie, ondanks herhaalde pogingen om er haar inteburgeren, tot dusver onvruchtbaar terrein gebleven is. Wèl hebben de Intern, coöp. bond (Bloomsbury square) en de CWS. (Lemanstreet, zie blz. 19), hier hunne kantoren, en wèl trachten de stores (de uit Amerika overgenomen, in Engeland, wegens zijn kortheid, inheemsch geworden naam voor: „coöperatieve winkel- of verbruiksvereeniging"; men zegt ook: co-op. shop)

Sluiten