Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar deze de wijsheid reeds hebben. Voor de superieure menschen is het ethische leven hoofdzaak; voor de mindere menschen het economische, Confucius zeide ook nog (zie de ,,Loen Yü ) ,,iDe geest van den superieuren mensch is gericht op Rechtvaardigheid; de geest van den minderen mensch is gericht op voordeel".

Voor den minderen mensdh, die nog niet onderwezen is, en die t allereerst nog voor zijn dagelijksch brood heeft te zorgen, is voordeel 't voornaamste.

In Mencius lezen wij: „De man van volmaakte deugd is aldus: strikt volgende rechtvaardigheid, maar niet om het voordeel; grondig principes overwegende, maar niet met de verwachting van succes",

Confucius verfoood aan vorsten en aan superieure menschen over „voordeel" te spreken, maar daarom zeide hij nog volstrekt niet dat het volk niet om voordeel mocht denken. De 'begrippen „Li", voordeel, winst, en ,,Yi rechtvaardigheid, van Confucius, zijn, ook door sommige Chineesche Confucianisten, vooral in de Soeng dynastie, te veel als tegenstellingen genomen.

De moderne Confucianisten, aldus Chen Huan Chang, houden ze voor hetzelfde, maar in verschillende termen, voor verschillende klassen van menschen. Zij harmonieeren economie en ethica en identifieeren Rechtvaardigheid met voordeel. Zij zeggen: het ware Voordeel, dat tegen Rechtvaardigheid ingaat zal, op den langen duur, blijken géén Voordeel te zijn. Het onmiddellijk Voordeel te verkiezen boven Recht is zelfmoord-politiek.

Dat Confucius de woorden Voordeel en Rechtvaardigheid toch nog als verschillend gebruikte, is omdat hij" steeds drie stadia van evolutie der menschheid voor oogen had, en hij wist, nog maar in het tweede te leven.

Als hij steeds het woord „Voordeel" in plaats ,,Recht gebruikte zou dat, in het tweede Stadium, dat der z.g. „Kleine Rust aanleiding tot verwarring kunnen geven. Dan zou misschien meer om geld dan om karakter worden gedacht. Ook in onze Europeesche

Sluiten