Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vroeg ontslapen S. W. Tromp, den kundigen en energieken Resident van Borneo's Wester-afdeeling, die van het begin tot het einde met de grootste toewijding de belangen der expeditie heeft behartigd en die met recht de drijvende kracht der onderneming als geheel mag genoemd worden.

Verder heb ik zeer veel te danken aan de luitenant-kolonels H. Bosboom en J. J. K. Enthoven en den verderen staf der militaire topographische opname in Borneo, die mij met de grootste voorkomendheid de door hen verkregen -gegevens omtrent de topographie van West-Borneo hebben ter beschikking gesteld, ook voor zoover die nog niet waren gepubliceerd. Daaraan is het ook te danken, dat ik de door mij op het terrein vervaardigde schetskaarten met de zoo nauwkeurige kaarten der opname kon vergelijken en daardoor voor het door mij bereisde gebied een geologische uitgave der weg- en stroomkaarten heb kunnen leveren.

Voorts moet ik met groote dankbaarheid de namen gedenken van de familie van der Stok te Batavia, den Assistent-Resident van Sintang, J. C. C. Snellebrand, Dr. Goedhuis te Sintang en Prof. Dr. M. Treub te Buitenzorg, bij wie ik veel gastvrijheid genoot en die er zeer veel toe bijgedragen hebben, mij de herinneringen van mijn Indische reis dierbaar te maken.

Nog gewaag ik met erkentelijkheid de hulp, steun en gastvrijheid die ik mocht ondervinden van den controleur van Tajan en den aspirant-controleur van Nangah Badau, van de officieren van het garnizoen te Sintang en van de paters der katholieke missie te Ledjiran.

Mijn hartelijken dank betuig ik ook aan de Heeren Dr. G. Jennings Hinde, die de bewerking der Radiolariën op zich heeft genomen, C. Schlumberger en R. Bullen Newton, die de Nummuliten onderzochten, Dr. P. G. Krause en Prof. Dr. K. Martin, die de overige, door mij verzamelde, fossiele schelpen bewerkten en Dr. J. L. C. Schroeder van der Kolk, die zijn medewerking verleende bij het mikroskopisch onderzoek van een groot gedeelte der verzamelde gesteenten.

Sluiten