Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hugenoten in Languedoc bleven gespaard. Karei IX verviel al heel spoedig tot zwaarmoedigheid, overgaande in berouw en wroeging. De folteringen van zijn jeugdig geweten waren zóó hevig, joegen hem in zulke angsten en benauwdheden, dat zijn bloed, dagen lang, als zweet door de poriën drong. Als aan dat ontzachelijk zielelijden nog iets mocht ontbroken hebben, dan had de rampzalige monarch dit te danken aan zijn ongehoorzamen onderdaan, den edelen landvoogd van Languedoc.

De ongehoorzaamheid van Sully heeft Hendrik IV groot gemaakt.

Xapéolon, toen hij op St. Héléna was, vloekte de onveranderlijke gehoorzaamheid van zijn Senaat.

2 Februari 1898.

Sluiten