Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langen tijd bezocht ik, ook op het nnr der godsdienstoefening, kerken, synagogen, missigits. Altijd met een herinnering aan de godsdienstoefening in de woestijn; altijd met eerbied, dien ik ook bij het schrijven van deze regelen gevoel, voor elke godsdienstige overtuiging. Maar ik heb mijn eerbied te lief, om dien te schenken aan feesten, door den mensch uitgedacht, om met zijn godsdienstige overtuiging te kunnen pronken, en haar aldus aanteprijzen. Het gaat niet aan, den godsdienst op één lijn te stellen met holloway-pillen en hoepelrokken, die nu verwerpelijk zijn in aller oogen, maar die vijftig jaren geleden, dank zij réclame, (') algemeen vertrouwd en aangebeden werden. Elke vertooning binnen tempelwanden, is mij heilig als de godsdienstige overtuiging die daaraan behoefte gevoelt; maar elke vertooning daarbuiten, maakt op mij den indruk van handellof, (') beleedigend voor den godsdienstzin. Zij, die zulke vertooningen toejuichen, loopen gevaar de ondeugd te vereeren en dus aantemoedigen. Nooit zag

(1) Het fransche woord réclame wordt steeds in onze taal gebruikt, omdat wij steeds verzuimen, dit woord anders dan met behulp van omschrijving te vertalen. Réclame is het middel, waarvan de handel zich bedient, om zijn waren openlijk aanteprijzen. Handellof is dus de nederlandsche vertaling van réclame. Van handellof wordt veel gebruikt gemaakt om ook personen en zaken openlijk aanteprijzen.

Sluiten