Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Indische Mijnwet.

Reeds heel lang weet het nederlandsche volk, dat onze koloniën rijk zijn aan bronnen en mijnen. Daarenboven, gedurende een groot aantal jaren strekte de Billiton-maatschappij ons tot al te kostbare waarschuwing, dat dit bezit, wanneer het niet door een wet beschermd wordt, tot ergerlijke uitkomst heeft: het rijk maken van personen, die hunne verzamelde schatten naar Nederland of vreemde landen overbrengen, om onze koloniën en hare bevolking arm te laten. Toch verscheen eerst 2 September 1873 een wet, vastgesteld bij koninklijk besluit, die het opzoeken en ontginnen van onze indische mijnen regelde. Maar deze eerstgeborene was zóó gebrekkig, dat de nederlandsche regeering, reeds in 1879, de indische regeering verzocht een nieuwe mijnwet te ontwerpen. In 1883 -was nog niet voldaan aan dit verzoek, hetwelk op dringende wijze werd herhaald. In 1885 werd door den minister van koloniën Sprenger van Eijk een ontwerp mijnwet aangeboden, hetwelk de volksvertegenwoordiging niet in behandeling nam. Acht jaren later, in 1893, ver-

Sluiten