Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage R

AANVRAAG van boeken en overige leermiddelen voor bestaande2>

ö ' nieuwe

desa^scholen in de contröle=afdeelingL'. ! afdeeling , residentie

Benoodigd aantal exemplaren.

Nummers volgens catalogus.

TITELS.

Restant volgens inventaris-verantwoording.

AANTAL LEERLINGEN.

Klasse Klasse Klasse t II. HL

*) In te vullen het aantal scholen.

2) Afzonderlijke aanvragen in te dienen voor de bestaande en voor de nieuw op te richten scholen.

Voor de opgaaf:

, den

.191.

Controleur

De ^—. van..

Opziener

Sluiten