Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model A.

Stortingstaat van inlagen in de Postspaarbank, ten name van werklieden der onderneming

xi li i Kantoor van uitgifte, _ I N I A fi F N Zoodat het

Namen, titels en . & . Tegoed i jn l, a u c in.

, , ' volgnummer en serie- . , tegoed op

stamboeknummers . .? . . op het T Kn ,.

. , letter van het spaar- ... , „ 0 . c a Te het boek]e

der inleggers. , ,, .. boekie. 1 2 3 4 5 6 7amon i t

ss I bankboekje. I I 1 zamen. stijgt tot:

Deze kolommen kunnen f vervallen, indien de loonen

slechts éénmaal per * maand worden uitbetaald.

Totaal ƒ Totalen .... ƒ ƒ

BIJLAGEN:

Spaarbankboekjes

Formulieren voor eerste inlagen (in duplo).

Quitanties

Orders van betaling

VOORZIJDE VAN DEN STORTINGSTAAT

Sluiten