Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Programma der 60e Algemeene Jaarvergadering.

Dinsdag 29 April 1913.

Gebouw „BELLEVUE", Leidschekade 86.

10 uur. Opening van het gebouw „Bellevue".

Feestgidsen verkrijgbaar. 12 uur. Gemeenschappelijk koffiedrinken. 1 30 uur. Welkomstwoord door den Bondsvoorz., Ds. J. J. VAN NOORT, Concertzaal.

2-47. uur. SECTIE-VERGADERINGEN.

1. Opening.

2. Verslag Secretaris.

3. Referaat van den heer Jhr. Mr. W. C. QUARLESVAN UFFORD: „Wittekruis-

arbeid".

4. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

5. Sluiting.

CORRESPONDENTEN.

Concertzaal.

2 — 4 /2 uur. Leider der vergadering: de heer

c" J. G. BOS.

1. Opening.

2. Lezing der notulen.

3. Referaat van den heer C. G. PAAP Jr. van Utrecht: „De correspondent, zijn arbeid en zijn invloed".

4. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

5. Sluiting.

W1TTEKRUIS.

Soiréezaal.

2 4'/o uur. Leider der vergadering: de heer

Jhr. Mr. W. C. QUARLESVAN UFFORD.

DRANKBESTRIJDING.

T ooneelzaal.

2 — 4V2 uur. Leider der Vergadering: de heer

C~ KIJNE.

1. Opening.

2. Verslag van den Secretaris.

3. Verslag van den Penningmeester.

4. Referaat van Ds. Chr. HUNNINGHER: „Jeugdige kracht en alcohol

5. „Ons werk onder de Jongelieden", door

Ds. D. VAN KREVELEN.

6. Bespreking taak onzer correspondenten.

7. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

8. Sluiting.

Sluiten