Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woensdag 30 April 1913.

Nieuwezijdskapel (Rokin 78/80). - WIJDINGSSAMENKOMST.

8 uur. Gebedsure. Voorganger: Dr. J. LAMMERTS VAN BUEREN.

Algemeene Vergadering

(WOENSDAGMORGEN)

Concertgebouw, Van

Deze vergadering is eene huishoudelijke, waartoe alleen Bondsleden toegang hebben. Niet toegankelijk voor de Pers.

9t/3 uur. Voorz.: de heer Mr. Dr. C. F. SCHOCH.

1. Opening,

2. Verslag van de Redactie van „De Jongelingsbode".

3. Verslagen der Bondsuitgaven.

a. de Jongelingsbode.

b. Christophilus.

c. Zakkalender.

d. Letterkundig Maandblad.

e. Jong Holland.

ƒ. Liederbundel.

g. Klavierbegeleiding.

4. Verslag van het Boekenfonds.

5. Verslag van den Secretaris.

Baerlestraat 98. Bovenzaal (Kleine Zaal).

6. Verslag van den Penningmeester.

7. Verslag Commissie tot nazien der boeken van den Penningmeester.

8. Aanwijzing der Vereen., die elk een lid hebben te benoemen tot het nazien der rekening 1913/14.

9. Aanwijzing plaats, waar de volgende Bondsdag zal gehouden worden.

10. Referaat van den heer C. TABAK: „Ringarbeid".

1 1. Gelegenheid tot het stellen van vragen, bedoeld in de voorlaatste alinea van art. 18 van het Huishoudelijk Reglement.

12. Sluiting.

121/2 uur. Koffiedrinken in het Gebouw.

Sluiten