Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze beschrijft in 1 Kor. 13, steeds grooter werkelijkheid voor ons.

„De liefde is lankmoedig" — zij verdrijft alle ongeduld.

„De liefde is goedertieren" — zij laat geen plaats meer over voor onvriendelijkheid.

„De liefde is niet afgunstig" — alle jaloerschheid is verbannen.

„De liefde handelt niet lichtvaardiglijk"— zij leert teer te handelen tegenover den naaste en toe te zien dat men niemand onnoodig kwetst.

„Zij is niet opgeblazen" — zelf verheffing vindt geen plaats meer in het hart.

„De liefde handelt niet ongeschiktelijk" — onverstand en onvoorzichtigheid verdwijnen.

„Zij zoekt zich zelve niet" — de zelfzucht zal niet meer gekend worden.

„Zij wordt niet verbitterd" — toorn en wrok zullen niet gevonden worden.

„Zij denkt geen kwaad" — het broeden" over zoogenaamd ,,onrecht ons aangedaan," zal niet meer zijn. Boosheid en onvriendelijkheid worden niet meer in het hart gevonden.

„Zij verdraagt alle dingen" — klachten over anderen zullen niet gedaan noch aangehoord worden.

Sluiten