Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

§ 1. De Kerkgeschiedenis en hare onderdeelen.

1. Wat is de Christelijke Kerk?

2. Wat is haar doel of hare bestemming?

3. Wie is haar Hoofd?

4. Waarom heeft zij eene geschiedenis?

5. Draagt deze het karakter van gestadigen vooruitgang?

6. Waarin openbaart zich de regeering van haar Hoofd en de werking van den Heiligen Geest?

7. Wat wordt dus door de geschiedenis der Kerk ons voor oogen gesteld?

8. Welke zijn de voornaamste onderdeelen der Kerkgeschiedenis? • .

§ 2. Bronnen voor de K.-G.

9. Welke bronnen zijn er voor de K.-G.

10. Wat verstaat gij onder oorspronkelijke, en wat onder afgeleide bronnen?

§ 3. Hulpwetenschappen.

11. Welke zijn de voornaamste hulpwetenschappen voor de K.-G.?

12. Welken dienst bewijst elke dezer hulpwetenschappen?

Kurtz, Examinaiorium in de Kerkgeschiedenis. *1

Sluiten