Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke karaktertrekken had deze orde?

Wat zijn de Clarissen?

Wat de Ter lianen?

Wat was voor deze orde de PortiunculaJcerk?

Wat was het karakter van Franciscus?

Wat te denken van zijne stigmata ?

Hoe stierf hij?

Is hierin iets bovennatuurlijks ?

107. Wie was Dominico Guzman?

Wat deed Innocentius en daarna Honorius III voor hem ? In welke betrekking stond de orde der Dominicanentot de ketters?

Hoe werd uit haar een bedelorde?

Hoe werden de bekeerde vrouwelijke Albigenzen voor haar werkzaam?

Welke richting was aan deze orde van den beginne af eigen?

108. Waarnaar streefden weldra ook de Franciscanen?

109. Welken invloed oefende Elias van Cortona?

110. Bjj wien sloot de strenge partij zich aan? Wat weet gij van Antonius van Padua?

111. Hoe werd uit deze twisten een werkelijke scheuring? Wie waren de fratres de communitate?

Wie de spiriluales?

Wat zijn Begharden en Degkijnen?

112. Welke beteekenis verkreeg de Augustijner orde?

ยง 50. De kerkelijke tuclit.

113. Welke strekking had de telkens vermeerderende uitbreiding van de pauselijke macht?

114. Wat was de ban, wat het interdict?

Welk gevolg had het laatste ?

115. Wat deed groote afbreuk aan den zedeljjken ernst van de kerkelijke boetetucht?

116. Welken schadelijken invloed hadden de verbasterde sendgerichten reeds uitgeoefend?

Sluiten