Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ERSTE pEDEELTE,

No. i. (O. B. i) 4-)

Daar ruischt langs de wolken een lieflijke naam, Die hemel en aarde vereenigt te saam.

Geen naam is er zoeter en beter voor 'thart, Hij balsemt de wonden, en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij dien naam nog niet?

Dien naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijnlied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, Want Hij kwam om zalig te maken op aard;

Zoo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, Genade bij God, door Zijn zoendood verwierf.

Kent gij, kent gij dien Jezus niet,

Die om ons te redden den Hemel verliet?

Nu buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof En engelen zingen voortdurend Zijn lof.

O, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan; Dan hieven wij juichend den jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer!

Want Gij zijt der menschen en Engelen Heer!

No. 2. (Gez. 270.)

Hoe zal ik U ontvangen, Hoe wilt Gij zijn ontmoet?

O, 's werelds hoogst verlangen, Des stervlings zaligst goed!

i) O. B. Oude Bundel

Sluiten