Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 45- (Z & Z. ») 20.)

Daar boven juicht een groote schaar Van kindren, om Gods troon,

Verlost van zonde en van gevaar, Zij zingen 's Vaders Zoon.

Koor.

Nu klinkt hun lied, den Heer zij prijs, Die aan het kruishout stierf,

En in Zijn hemelsch Paradijs, Een plaats voor ons verwierf.

Hoe kwamen z' in dat heerlijk oord?

Zij hoorden Jezus stem. Geloofden in Zijn dierbaar woord

En gaven 't hart aan Hem.

Zij hoorden hier op aarde reeds

Den lieven Heiland toe. Zij minden Hem en vroegen steeds:

Wat wilt Gij, dat ik doe.

Wij wenschen ook daarheen te gaan, Naar 't oord van vreugde en vreê.

Och, lieve Heiland, neem ons aan, Dan zingen we eenmaal meê.

*) Z. & Z. — Liederen voor Zondagsschool Zendingbidstond.

Sluiten