Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 32.

Wijze: Zie No. 9, Uz. 53. Kleine waterdropp'len,

Kleine korr'len zand, Vormen saam de trotsche zee

En het schoone land. Kleine liefdedaden,

Woordjes teêr en zacht, Hebben o zoo dikwijls

't Grootst geluk gebracht.

Heele kleine glaasjes

Met bedwelmend vocht, Maken ons tot dronkaards,

Ras en ongezocht. En de kleine zonden

Leiden ons van 't spoor, Worden groote zonden,

Heel ons leven door.

Van die kleine zonden

Maakt ons vrij de Heer. En Zijn groote liefde

Helpt ons telkens weer. Kleine kind'ren mogen

Tot dien Heiland gaan, Want Zijn groot' ontferming

Ziet hen allen aan.

Sluiten