Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metingen algemeen gebruikt, vooral in regelmatige galerijen, waar zij over hun geheele lengte kunnen uitgespannen worden. Een planken vloer vergemakkelijkt de aanwending. Is deze niet voorhanden of is de galerij sterk hellend, zoo worden licht fouten gemaakt.

De hangsnoer is een 2—3 mM. dikke hennipdraad, die om in de betimmering, of opzettelijk daartoe lijdelijk aangebrachte dwarsbalken gestoken pennen geslagen en strak gehouden wordt. De meting zelve geschiedt dan met houten verdeelde latten van 2—4 M. lengle. Daar men zich hierbij onathankelijk kan maken van de uitrekking van meetketling en meetband zijn de resultaten veel nauwkeuriger.

b. lloussole.

§ 983. INRICHTING. De boussole kan op tweeërlei wijze zijn ingericht: le. zij kan op een onderstel worden geplaatst en moet dan van een vizierinrichting zijn voorzien;

2e. zij is besloten in een dubbelen ring (- van Cardanus) met haken voorzien om aan een snoer of meetketting te worden opgehangen (hangkompas). Beide instrumenten hebben hunne vóór- en nadeelen.

Het hangkompas plaatst zich van zelf horizontaal, kan bij elke helling gebruikt worden, en de richting der snoer stemt altijd (behoudens correctie) volmaakt overeen met de N-Z-lijn van den rand. Daarentegen kunnen de slagen door de anders te sterke doorbuiging van de snoer niet langer dan 20 M. worden genomen, — kan die snoer breken of uitschieten en daardoor het instrument in het ongereede geraken, en is men niet zelden verplicht, daar de metingen gewoonlijk dicht bij een der zijwanden der galerij en niet in haar as geschieden, de afstanden links en rechts aan begin- of eindpunt te meten.

Bij de boussole met vizierinrichting duurt het opstellen langer, doch kunnen de slagen grooter worden genomen (40—60 M. en zelfs meer). Is een excentrische kijker voorhanden zoo is het aanteraden de slagen minstens 50 M. te nemen, omdat dan de correctie voor de excentriciteit klein genoeg is om verwaarloosd te kunnen worden. Is de kijker in het midden geplaatst en de boussole excentrisch zoo vervalt natuurlijk dit bezwaar. In galerijen met meer dan 20° helling is het instrument lastig in het gebruik; daarentegen kan men, omdat het aan het beginpunt van den slag wordt opgesteld, zich onafhankelijk maken van de magnetische invloeden, door zoowel het eindpunt van don te meten-, als het beginpunt van den vorigen slag aan te vizeeren. De

Sluiten