Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie, daar staat hij op het slib Van de Friesche kusten;

Zou het verder reizen hem Nu nog sterk gelusten ? —

Denkt hij na zoo'n redding nog Aan 't ongeestlijk kijven;

Of zal Wilfried in ons land Bij de Friezen blijven ? —

Wonderlijk door God gered

Kan hij al de veeten, Waarom hij naar Rome wou ,

Ridderlijk vergeten.

Rome en den Paus te zien Is niet meer zijn wenschen;

Dra voelt hij zich recht te huis Bij de Friesche menschen.

Hun brengt hij de boodschap thans

Van genaad' en vrede; Hier stort hij voor Frieslands heil

Dagelijks zijn bede.

En de Heer verhoorde hem:

Duizenden begeeren, Vliedende 't veelgodendom,

Zich tot God te keeren.

— Bisschop Wilfried dus op reis Om zijn pleit te winnen,

Strandt en komt op Frieslands erf Zendingswerk beginnen.

En zoo droeg der broed'ren twist, Die Gods volk deed zuchten,

Onder 't Goddelijk bestuur, Hun ondanks hier vruchten.

Sluiten