Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meéstén niet, zoodat er een vreeselijke burgeroorlog ontstond.

3. Hoe ging het toen verder? Vespasianus, tot Romeinsch keizer verheven,;

gaf het bevel over aan zjjn zoon Titus, dieeindelijk Jeruzalem belegerde.

4. Hoe gedroeg Titus zich bij die belegering ?\ Hij ging daarmede langzaam voort, om de Jo-'

den te sparen; maar zij zagen dit voor vrees aan. i

5. En hoe was het binnen Jeruzalem gesteld? Verwarring, moord, honger en pest veroorzaakten eene onbeschrijfelijke ellende.

6. Wat was het einde daarvan?

De stad werd ingenomen, de tempel, tegen den zin van Titus, in brand gestoken, en duizenden vermoord.

7. Hoe groot was het getal der Joden, die in dezen oorlog omkwamen?

Men zegt, dat men meer dan veertien maal honderd duizend verslagenen kon tellen.

8. Wat deed Titus met de overigen ?

Zij werden voor slaven verkocht, en dikwijls zwaar mishandeld.

9. Waarom overkwam dit alles den Joden? Omdat zij God verlaten en den Messias gedood hadden.

—»«

Sluiten