Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(68)

zou brengen, dan een vreemde; maar terwyl ik thands zoo gelukkig gehuisd was, en my zelve vleidde met het alleraangenaamst vooruitzicht van eerlang in het volst bezit van de grootfte fchat van allen, te weten myne onfchuld, tot myn waardflen vader te rug te zullen keeren, had ik weinig gedagte, dat hy het gruuwzaam ontwerp van dien fchyn-vriend by toeval reeds ontdekt had. Zie hier de wyze waarop hy zulks was te

weten gekomen. Maandagavond zat dees

waardige man in het klein prieel op de groene zooden voor ons huis, fmaakende de lieflyke ftilte van een fchoonen avondftond na de ongemeene hette van den dag. Hy rookte zyn pyp, en verwachtte ieder oogenblik, dat zyne Fan%y zou thuis komen, terwyl onze trouwe Mariha — Deze heeft my dit berigt mede gedeeld — aan hasr fpinwiel vóór de deur zat, even bekommerd over het lang uitblyven van haar geliefde kind, gelyk zy my altoos van harte

noemt: ■ in dezen tyd kwam 'er iemand

door de laan wandelen, en ziet, dit was de kelderknecht van den eerloozen Branville.

Myn arme vader, verheugd dat hy iemand van dat buis gezin zag, van wien hy vernemen

Sluiten