Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j£& SPOOK-

gen, Hilletjes te horen fpreken. Bern daartegen viel by dit raadzelagtig geruiseh alleen de omftandigheid wat zwaar op het hart, dat hy toch eigenlyk op ongeoorloofde wegen ging»

-Hy luisterde met een paar fcherpe oorcri, en hoorde niets meer. „ Ik heb my zeker vergist ," dagt hy, en ging met zagte treden voord. Nu hoorde hy het ftil fpreken andermaal ; en hem dagt , dat het van den kant van een der zaalvenfters kwam. Hy ftond een weinig verzet, en overdagt, hoe men die «atuurlyk zou kunnen verklaren. Eindlyk viel hem in , dat de fontein in den tuin , waarvan de waterkom ouder de venfters der zaal was, door het plasfen van haare watertalen, dit fchynbaar menfchelyk zagt fpreken wel zou hebben kunnen veroorzaaken.

Maar — dagt hy — waarom hoor ik nu"wéér niets ? het plasfen van de fontein jn den tuin duur.t immers onafgebroken voord ?'» Ook fcheen het hem toe, als of het venfter van de zaal, van waar het geluid kwam, epen ftond j hy bukte , om dus de plaats

van

Sluiten