Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HO- S P 0 0 K-

; ! .: .. xiii. • ■

Var, eenen overleden koopman te Mar- feille , die nóg in den dood zyn huisgezin kwelde. •

Te Marfeille ftierf in het Jaar 1776 een ryk koopman , oud en des levens zat. Zyne nagelaten weduwe ÜGt het lyk tot dat de pa« radekist kwam, op dezelfde kamer, die hy lange bewoond had, en in hetzelfde bed liggen, waarin hy geftorven was. Het hoofdeind van dit bed ftond digt aan den wand, aan welken de kwast en koord hingen van de bel, waar aan de overledene in zyn leven dikwyls getrokken had , om zyne bedienden te roepen. Indien de verfiyfde doode in het bedde zynen ar.n naar de koord van

de

Sluiten