Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SP O OKERYEN,

Bet fpookende paard, \ welk by het ampts. huis, het Hemelryk genaamd, by Minden in Pruisfen, eenigen wachtdoende carabinieri verfcheen.

Meestentyds plagtcn de fpooken, wanneer zy zich zigtbaar aan ons vertoonden, meer of minder gelykend, eene men/chen • gtfakQ aan te neemen. Eebter zyn 'er ook uitzonderingen op dezen regel, in gevallen, waarin zy het zelf niet beneden hunne waarde ach» teden, als dieren te verfebynen. Een-fpree. kend bewys hiervan is' het fpookende witte n (aarai

Sluiten