Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

SPOOK-

dood. Zyne zoo buitengewoone gelykheid met dezen gaf reeds te Eger dikwils ftof tot onderhond, en toen hy eens, ter vermeerdering derzelve, het kleed van zynen broeder had aangetrokken, zou men volftrekt gemeend hebben, dat hy, dus gekleed, de overledene zelf was. Om deze reden verzogt en verkreeg hy het kleed, de paruik en den ftok tot eene geda^tems zyns broeders, en befloot in deze kleding den jongen L.... ia Weenen op zyne doorreis te bezoeken.

VI II.

Sluiten