Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R ft T E L L I » C S N. 185

XXIII.

Een Hdn zoet fpook beklapt de dieven.

In een Saxisch- Jandlteedje werd de predikant eenmaal des nagts by eene doodelyk kranke kraamvrouw geroepen, welke, geduurcnde zyne aanwezigheid by haar, ftierf. Een fmertlyke treurigheid en naare doodsgedagten vervulden, wegens dit ongelukkig voorval, de geheele familie. Zelfs de dienstmaagd ; die den predikant naar zyne wooning zoude te rug Iigten, was ten uiterfie aangedaan. Zy bekende , dat zy nimmer zoo ont. roerd was geweest, als thans in het fterf-uur van haare goede meesteresfe, en het gezigt van het lyk fcheen eene onwillekeurige fiddering in haar te verwekken.

Het was juist in het fpook-uur, toen de angstvallige dienstmaagd den predikant naar

zyn

Sluiten