Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 73

VII.

Op wat wyze fommige menfchen verkeering met .geesten houden.

Het is bekend , dat de Overledene koningin louisa ülrica van zweden, den geestentenziener swedenburg eens opdroeg, haaren toenmaals reeds géftorvenen broeder, den prins van Pruhsfen, te vraagen , waarom by op eenen zekeren,' eenigen tyd vóór zynen dood hem toegezondenen, brief niet geantwoord had, — en dat swedenburg, luid zyne fchriften, vierentwintig uuren daar na de koningin bet antwoord van den prins gebragt had, op eene wyze,dat de koningin, ten volle overtuigd dat niemand dan zy en haar overleden Broeder den inhoud van den brief kon weeten, daar over iiu D tem

Sluiten