Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. 8j

mistrouwen niet aan den dag te leggen ? — Hoe, wanneer swedenburg eindelyk zelf lniar dc zaak ontdekt had? Op deze wyze zoude het 'te verklaaren zyn, hoe zy tegen onderfcheidene perfoenen, en op verfchilknde tyden, ook verfchiiknd over de zaak had kunnen fpreeken.

D 7 VIII.

Sluiten