Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 70 )

der, en heefc haar getrouwd. Wat zyn openbaar trouwen aangaat, ik geloof, dat hy met geduurende veertien dagen open hof te houden, niets anders bedoelt, dan om alle de armen van de nabuurige plaatzen, ja van het geheele graaffchap, voor zoo lang gelukkig te maaken; want zyne gastvryheid en menfchlievendheid is zoo groot, als zyne overige deugden,

in welken hy waarlyk uitmunt. De adel

is insgelyks van rondfom genodigd. Myn

zoon George is ook als fpeelnoot daar naar

toe. Zoodanige bruiloft zal de converfatie

in een graaffchap, dat zoo verre van de hoofdftad is afgelegen, nog al eenige maanden verder leevendig houden."

Ik zal geene aanmerkingen maaken, Vriendin, over deze bewulte zaak; alleen komt het my gruwelyk wreed voor, dat een vader het toekomend geluk van zyn zoon op zoodanige wy.

ze opoffert! Denkt gy dat ook niet,

Lucia ?

Maar l&at ik eindigen! Het is reeds mid-

dernagt, en ik ben al te droefgeestig om bier meer by te voegen: — Ik moet u alleen nog melden , dat dezen avond aan tafel de gezondheid

en

Sluiten