Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 185)

Fanny l —— myn Engel! vergeef het my 5

*> Helaas! een dringende nood heeft

my u fchandelyk doen misleiden. Ik heb

geen Oom in Efex, noch elders ik heb

ook geene bediening." —

Verbeeld u, Lucia, myne verbaasdheid,myne ontfteltenis, toen ik hem dit hoorde verklaaren! v Denk eens, wat myn hart in dit oogenblik uitftond, toen ik nadagt, dat ik aan een man getrouwd was, die my zoo fchandelyk durfde bedriegen ! Dit dit alleen —- griefde myn hart fterker , dan het bezef, dat ik aan een bedelaar getrouwd was. Ik. Goede Hemel! geen Oom! —- Waarom zyt gy by my daarvoor niet openlyk uitge* komen, eer het te laat was f* My. , Omdat ik u hoog-achtte —- Ta afgodisch beminde. —r Myne omftandighedên voor u open te leggen zou onze trouw voor altoos verbroken hebben! —, en nu, nu vertrouw ik, dat het edelmoedig hart myner tedere Fanny. ,,'*

&, hem in de reden vallende. * „ Gebruik toch,bid ik u,zulkeverontfchul-

«aigingen niet meer, myn Heer Benfon!"

M 5 Ach,

Sluiten