Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 GESCHIEDENIS

vergezeld van veel AdelS , na de Brug. Met vee! moeite haalde men hem over , die te verlaaten , en voor zijne veiligheid te zorgen. Hij was in t.jds geweeken: want kort daarop fprong het voorde Schip, dat aan den grond geraakt was , en doodde veele Soldaaten in een Blokhuis, daaromtrent: hetagterfte bereikte de beoogde plaats , daar men het Staketzei aan de Schepen der Schipbrugge hadt vastgemaakt, en borstte met zo feilen üag , dat de grond drie mülen in 't ronde daverde, en de Schelde buiten haare oevers tntdt. In deezen (lag kwamen niet alleen om de Onderzoekers,ftout genoeg, om zich m dit verraadelijk Schip te begeeveu 5 maar ook het meerendeel der geenen , die op het Staketzei, of m de Schepen der Brugge waren. Groot was het geul der deerlijk verminkten en zwaar gekwetsten , dat der dooden meer dan vijfhonderd; onder deezen veelen van Parma's Hofgezin en Krijgshoofden,de Heer van Billv en de Markgraaf van Rijsburo lieten hier het keven. De Schans op den oever lag overhoop , 't Gefchut vervuld met flijk , het Kru.t en Lont door't water ten onbruik , het Staketzei en de Brag zelve waren zeer gehavend.

Dit was het tijdftip, van 't welk zich de Bondgenooten moeiten bediend hebben, om den verzaagden en redloos gemaakten Vijand aantevallen : het Volk ftondt gereed , om alle de Schansfen te verlaaten, doch Parma hieldt het Itaande. Dan de uitgezondenen, om de werking der Brandfchepen te vernee. men, hadden zich niet digt genoeg , om ze te zien,

dur-

Sluiten