Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 93

en de te veel na vrijheid fmaakende taal, bij Leicester gevoerd (*).

Buis was het eenige flachtöffer niet, blootgefteld aan de doldriftige woede der Engelschgezinden. Zij dreeven verfcheide braave Burgers , die zich tegen hunne maatregelen aankantten , ter Mad uit. Leicester zogt wederom de wijte deezer nieuwe gewelddaadigheid te ontgaan, doch wilde den uitgezetten , die regt verzogten, niets meer toeftaan, dan dat zij zich na onpartijdige Plaatzen , dat is , die noch Spaansch noch Staatsch waren , begaven , anderzins zouden hunne Goederen , tot 's Lands gebruik , aangeüagen , en hunne Huizen geplunderd worden. Een Engelsch Heer, NoPvTH geheeten, en de Stadhouder NieuwenAar , de hoofden der Partije, maatigden zich alle bewind aan. De Staaten en Wethouderfchap, de Amptenaars en Burgers bragt men tot het doen van een nieuwen Eed van getrouwheid aan de Algemeene Staaten, aan Leicester , als Landvoogd , en aan Nieuwenaar , als Stadhouder, De Landvoogd , te Utrecht wedergekeerd , veranderde de Wethouderfchap, befchonk de Vreemdelingen met Ampten, door de uitgezetten voorheen bekleed, en gaf, onder anderen , de Burgemeelferlijke Waardigheid aan zijnen gunfteling Prounink. De Staaten van Holland, met veront-

waar-

(«) Reyd , V. B. bl. 80. Hoofdt, 11. D. bl. 1073. P. Paulus Verkl. der Unie van Utrecht , I. D. bl. 80. Oldenbarnevelds eer verdeedigd, bl. Iio.

Maurits.

Eenige aanzienlijke Burgers te Ufecht uitgezet, en de Regeeringveranderd.

Sluiten