Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44? GESCHIEDENIS

Inval der

SpaanfcheKrijgsbenden in de RijksLanden.

J5P8.

ZEVENTIENDE BOEK.

Van den inval der Spanjaarden in de Duitfche Rijks-Landen, tot de verklaaring van de Onafhanglijkheid der Nederlanden door Spanje.

Vijfde Tijdperk.

De Spanjaarden hitzen de Duitfchers tegen zich op,

door in de Rijks - Landen te vallen. Maurit3

bedient zich van deeze afwending, om hun veeïe

Plaatzen te ontweldigen. Groote Zeetocht

naar de Canarifche Eilanden. Zege , door

Maurits, bij Nieuwpoort bevogten. Niea.

we voordeden, ten Lande en ter Zee, op de Span-

jaarden behaald. Oprigting der Oost-Indi-

fche Compagnie. Dood van Elizabeth. 1

°t Langduurig en geweldig beleg van Oostende.

JTn de FeréénigS Gewesten' vondt men niet weinigen, eenvoudig genoeg, om te gelooven, dat men een Vorst, daar vuor erkend , niet kan afzweeren, al was hij de wrcedfte Dwingeland geworden.' De dood van Philips den II. deedt deeze befchrooradheid verdwijnen, en 't Vaderland kreeg nieuwe Burgers. De Algemeene Staaten hadden ze noodig. De Koningfehen, niet meer, als voorheen, verzwakt door de afwendingen na Frankrijk , hadden een Leger

. van

Sluiten