Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45$ GESCHIEDENIS

Maurits.

«

„ Steden op den Duitfchen Bodem meeftergemaakt: „ de Rijksvorften fcheenen dit alles niet te bemer„ ken. Deeze ftrafwaarde toegeeflijkheid hadt, on„ dertusfchen , de Wederfpannelingen in ftaat ge„ fteld, om den Koning alle Plaatzen , welken hij „ ©ver den Rhijn hadt, te ontweldigen. En , zo ras de Spanjaarden het zelfde regt wilden gebruiken, ter handhaavinge van eene veel beter enregt,, maatiger zaake, om het Land te beveiligen tegen „ de vijandlijke rooverijen, en een einde te maaken „ aan eenen Oorlog , bij welks voleinding alle de „ Vorften belang hadden , verzette men zich daar „ tegen : en verweet hun , op 't bitterst , eenige „ onvoorziene ongeregeldheden, buiten weeten van „ den Veldheer gepleegd. Was het niet beter, een klein en ligt ongemak te verdraagen , dan zich, „ door eene roeklooze drift , blootteftellen aan de „ fchriklijke rampen , waar mede zij gedreig d wer« „ den, die om den Oorlog fchreeuwden: zij zouden ,, des , welhaast, doch te laat, berouw hebben, „ wanneer Spanje , de Aardshertog en Mendoza „ zich , ondanks hunne vreêgezindheid, genood„ zaaktzagen, de wapens tegen hun optevatten."—« Op dien zelfden toon fpraaken de Spaanfche Afgezanten bij verfcheide Duitfche Hoven, en ook bij den Keizer ; dan zij beloofden , dat de Spaanfche Knegten, voor Grasmaand, de Rijks-Landen zouden ruimen (*).

'Eene

(*) Reyd , XVI. B. b!. 365 enz. Grotii Hifi, p. 359.

Sluiten