Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4o GESCHIEDENIS

Maurits.

Vertoog van den Bnrtremr. P. C.

Hooft, tegen de Gewto ten»dwang.

dam, hielden zij, omtrent het afloopen der voorgaande üeuwe, aan, om zekeren Goosen Vogelzang, een Geestdrijver, die beweerde, dat God eene menfchelijke eedaante hadt, gerangen te neemen : en men ftondt op 't punt , om dit ftuk doortezetten, wanneer Burgemeefter Cornelis Pieterszoon Hooft de verdeediging deezes ongelukkigen op zich nam: en, in 't een en ander Vertoog, Vaderlandsliefde en Verdraagzaamheid ademende, toonde , hoe zulk eene handelinge aangekant was tegen den geest der Hervorminge, en de beginzelen der Nederlandfcht Vrijheid.

Hij wees hun aan , „ dat de wapenen waren aan„ genomen, om Geweld en Dwinglandij aftewee„ ren: niet om te heerfchen over eens anders ge„ weeten. Dat Geweetensdwang , vooral der tegen„ woordige Regeeringe,niet voegde: zijnde aande-

zelve, en aan Prins Willem, voor haar , onder „ zulke voorwaarden, nimmer de Poorten geopend. „ 'r Was niet te verwonderen, dat zoveeleGezind„ he len , als onder de vervolging des Pausdoms „ hier ren lam'e geweest waren , in twintig of vijf„ entwintig jaaren nog niet haelden kunnen gebragt ,, worden t<">t de (Gereformeerde Kerke. De na Ge,, löofsdwarrg fmaakende wijze, waar op men te werk „ ging, diende meer , om de Gereformeerde Leer

„ naa dan voordeel toetebrengen. De Wet-

,, höudërS zonden niet van verhand zijn , dat zij, „ die zich niet in alles naar de Kerke konden voegen, daarom in zwaarigheid behoorden te komen. „ Zo dit plaats had, dan zou de Dwinglandij hier

„ ten

Sluiten