Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfo

GESCHIEDENIS

Willem de Mis

55 log tegen Frankrijk te voeren. —- Betere voor„ waarde.i te zullen kunnen bedingen, naa dat men de wapenen zou opgenomen hebben*,, was buiten „ alle waarfchijnlijkheid, en de uitllag des Krijgs „ geheel onzeker. — De Keurvorsten van Beije„ ren en Saxen waren nog met getreeden in het ge„ meen Verbond. Het Huis van Brunswijk-Lu„ venburg, fchoon het Onderftandgelden getrokken „ hadt van Spanje, hadt nog niet kunnen bewogen „ woiden, om Krijgsvolk te zenden mde Spaanfche „ Nederlanden. — De Keizer hadt de handenvol „ werks met den furkfchen Oorlog ; de Duitfche „ Forsten moesten hem in denzei ven bijftaan ; en „ 's Lauds Vloot was te rug gekeerd van Gotten„ burg , zonder dat Zweeden één man hadt inge-

„ fcheept. De Koning van Engeland, ftelde

„ Spanje en deezen Staat in 't ongelijk, en weigerde „ bijftand. — Spanje zelve voorzag deNederlan„ den niet naar behooren, en zorgde meer voor de „ befebetming van Italië en andere Oorden. Raad„ zaam was het dan, fat men floot met Frankrijk, „ en, om hier toe te gëraaken , den vuprllag van „ déa Graave d'Aval-x in overweeging name."

Deere redenen, niet gegrond op eene verftandhoud!ng toet d'Avaux , maar op den wezenlijken toeHand der zaaken in Europa , en 't belang van 't Gemeenebest, ontflaken den toorn van Willem den ÏH , die de Vergadering van Holland tendien tijde met zijne tegenwoordigheid vereerde, dérmaaïe ,dat hij in deeze voorden uitberstte: Hat dt Graafn'A-

vaüx ,

Sluiten