Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur. 103

zettingen, ende der rechten. — ziet ik zende u lieden, den Propheet Eliam, eer dat die groot e , ende die vrcefelyke Dag des Fleer e komen zal: waar uit wy dus rede-neeren. — — alle de Boeken, die gefchreeven zyn, na Maleacbi. [by de Jooden het Zeegel der Propbeeten genaamt, en die niet duifter te kennen geeft, dat 'er na hem geen meer Propheeten onder het O. T. te verwagten waren, belovende de komfte van Johannis den Dooper, J die zyn, nog door Propheeten, nog door Menfchen , daar de Geest der Prophetien op ruftede, gefchreeven; en moeten derhalven niet tot den Canon worden toegelaaten : — ma3r,deze Apocryphe of verbergelyke Boeken zyn na Maleacbi gefchreeven; — derhalven. —■

2. Zy zyn onder het O. T. in de Griekfcbe Taal gefchreeven, ten tyde, als de woorden Gods den Jooden waren toevertrouwd ; ongerymt derhalven is het te denken, dat God zyne wil zoude hebben bekend gemaakt, in eene Taal, welke de Jooden niet eigen was.—

G 4 3- Ai-

Sluiten