Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aphil, STAAT EN OORLOG. 1786. i8j

quest van den Krygsraad der Schutterye alhier, beireklyk het gemald verzogt Oétroy, breder onder de Notulen van voorfz. 20 April; welk Advis hier na volgt geinfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert, en Copie van het voorfz. Advis en der Requeste verzogt zynde door de Heeren van de Ridderfchap en Edelen , om het zelve in de ordre nader te examineeren , en door de verdere Leden except Gouda, Schoonhoven, Alkmaar en Purmerende , om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principalen, is de finale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie; en is, dien onvermindert goedgevonden en verftaan, de Heeren Gecommitteerde Raaden by deeze te authorifeeren , om de nodige voorziening te doen, dat, tot voorkoming en affnyding van alle disputen, onder de Ingezeetenen binnen deeze Plaats , hangende hun Edele Groot Mog. deliberatien over de voorfz. zaak, zoo min by de Schutterye van 's Hage, als door het gemelde Exercitie-Genoodfchap, eenige Cocardes of andere Veldteekenen hoe genaamd, worden gedraagen.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

/

M 5 ede-

Sluiten