Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300 sept. ZAAKEN VAN 1786.

U Ed. Mog. Provincie tot den hoogten top gefteegen waren.

Wy betuigen, dat het ons ten hoogden aangenaam zoude zyn, door opgeroeide ouverture de zaak, ten opzigte van U Edele Mog. in favorabeler ligt te zien gefteld. als mede (waar op wy mits deeze ten fterkde urgeeren) dat U Ed. Mog. de baldaadigheden, welke by dit yslyk fchouwfpel door den Militairen arm mogten zyn gepleegd, op de rigoureude wyze zullen doen draffen, waar omtrent wy ons anders ten hoogden gevoelig zouden toonen,1, maar vonden ons egter verpligt, met die cordaatheid, van welke wy ten alien tyde opentlyk profesfie doen, U Edele Mog. te moeten declareeren, dat, indien wy, in teegendeel, door U Ed.Mog. refcriptie de pofitiven der geweldenaryen in Hattem en Elburg gepleegd, mogten vinden geverificeerd, wy in dat geval, en nu voor als dan de Slagtöffers van zodaanige inconftitutioneele en despotique handelwyze, en fpeciaal de jegenswoordige Requestranten , zullen neemen in onze Landvaderlyke hoede en protectie, en haar in alle deelen zullen doen ondervinden het effect van die Unie, die wy met al het vermogen, het geen God Almagtig ons verleend heeft, tegen allen en een iegelyk tot den laatften adem toe zullen tragten te maintineeren. Waar mede &c.

CLXVII.

Sluiten