Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soo jak. ZAAKEN VAN 1787.

Gouda, Generale!

Pösteryen. I | geheelverftorver-l atga, 5 c Rotterdam^Geh. j {

Posterye,utfup 35526 3.C j GorinchemjGeb. I

Posterye,utfup 3376 9 0 Schiedam, Geb. I

Posterye, utfup 744 H o| Schoonnooven ,

Gen.Post.utfup 835 10 o Noorder Quartler

en tVestvhesland. Alkmaar en Be-

verwyk 672 a 6

Hoorn en Enk-

huyfen ^53 0 0

- 925 19 o

daarin verdorven 1763 09

'sGravenhaage

DuytleenEngelfej

Post-CoroptoirJ gehèelvetftorven 23525 4 9 Zuidhollantife

Post-Comptoir . ... 2171 8 o

daarin verdorven 10663 16 o Brabandfe en

Franfe, &c. 1 . 200 0 o

daarin verdorven 19040 1 0

Twede Capittel. ƒ301191 6 6* 46803 n 6

Wegens Subfidie Nihil.

Derde Capittel. Wegens Betaa

lingen op Or»

donnantiên I49y I! 0

Vierde Capittel.

Wegens Traclementen eö Vacatiën * < a7453 _7 o

Totaal Z75755 9 6

lo«

Sluiten