Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN. a

LXXXVII. Acte van Qualifkatie te Amfterdam. In dato ,. /.pril 1787. bl. 60

LXXXVII1. Adres aan de Edele Gr, Achtb. Heeren Burgemeesteren en Zes en-der. tig Raaden der Stad Amfterdam. In dato .. April 1787» . bl. 6a

LXXXIX. REQUESTaan den Edelen Manhaften Grooten Krygsraad der Stad Amfterdam. In dato . . April Ï787. . bl. 67

XC. Adres van eenige Friefche Volmagten . aan 'de Staaten van Friesland, omtrent de Publicatien van 25 Sept. 1786. In dato .. April 1787. . bl. 76

XCI. Adres van den Burger-Krygsraad aan Burgemeesteren van Amfterdam. In dato . . April ^87. . bl. 7a

XCII. Aantekening van Jonkheer R» J. vaw der Capellen tot de Marsch, tegen de Refolutie der Meerderheid , waar by de, door de Heeren Staten van Holland aangebodene JVJediatie, wordt gedeclineert ; voorts Protest van Zyn Edele tegen het ftellen van de misfive der Minderheid aan de Bondgenoten in handen van den Hove Provintiaal. In dato 2 Mey 1787. . bl. 82

XCIIL Missive van Bnnremeesteren en Vroed-' fchap der Stad Utrecht , aan de Staaten van Holland^ tot aandrang eener *'5 k bil.

Sluiten